Agrarische sector kan meer kansen benutten

ABN AMRO publiceert ‘Visie op Agrarisch’ met trends en ontwikkelingen

25 MEI 2011, AMSTERDAM
Samenvatting
De sterke groei van opkomende economieën biedt kansen voor de Nederlandse agrarische sector. Internationaal zakendoen en denken in product-marktcombinaties zijn de sleutels tot succes, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde 'Visie op Agrarisch' door ABN AMRO. Duurzaam produceren en efficiënt omgaan met grondstoffen wordt echter ook steeds belangrijker voor zowel de primaire markt als de agribusiness.

Melkveehouderij: uitdaging in behalen van milieudoelstellingen
De melkprijs is in 2010 flink gestegen door het aantrekken van de zuivelmarkt. Voor 2011 verwacht ABN AMRO een toename van het inkomen uit bedrijf. Grootste uitdagingen voor de sector de komende jaren is in te spelen op de afschaffing van de melkquotering in 2015 en wereldspeler te blijven binnen gestelde milieudoelen. Het rapport ‘Vrije zuivelmarkt, bedreiging of kans’, gaat dieper in op de afschaffing van de quotering en de gevolgen voor de groei, inkomen en strategie van de melkveehouder.

Akkerbouw: producten meerwaarde geven
De mondiale vraag maar ook de prijsvolatiliteit van akkerbouwproducten nemen toe. De vooruitzichten voor de sector zijn dit jaar redelijk goed. Het moment van (voor)verkoop, kwaliteit en markttoeslagen zijn bepalend voor de resultaten. Akkerbouwers kunnen meerwaarde aan hun producten geven door te investeren in kwaliteit, voor bepaalde deelsegmenten produceren, door een samenwerking met verwerkende bedrijven aan te gaan of door producten te bewerken, verwerken of verpakken. De komende jaren blijven schaalvergroting, specialisatie, intensivering, samenwerking en een efficiëntere aanwending van arbeid en machines volgens ABN AMRO de sleutelwoorden in de akkerbouw.

Varkenshouderij: deel bedrijven stapt uit branche
De marge in de varkenshouderij staat tijdelijk onder druk. Dit wordt veroorzaakt door de fase in de varkenscyclus en de stijging van de Duitse zelfvoorzieningsgraad tot boven honderd procent. De aanvullende welzijns- en milieueisen voor 2013 werpen hun schaduw vooruit, hetgeen tot uiting komt in de lage waarde van bedrijven. Een deel van de varkenshouders stopt het bedrijf door deze extra eisen. De daling van het aantal bedrijven vindt ook in omliggende landen plaats, waardoor na 2013 nieuwe ruimte voor de sector ontstaat.

Groenteteelt: NL kwaliteitslabel stimuleert de export
De resultaten in 2010 waren beter maar het marktherstel is fragiel. De schaalvergroting gaat door maar wel in kleinere stappen en vaker door bedrijfsovernames. Voor 2011 verwacht ABN AMRO een toename van investeringen in belichting, diffuus glas, residuvrije teelt en Het Nieuwe Telen. Het invoeren van een NL kwaliteitslabel met producten die zich onderscheiden door smaak, gezondheid en duurzaamheid kunnen de afzet bevorderen. Vermenselijking van het product, samenwerking met NGO’s en digitaal zakendoen maken de positionering van het Nederlandse product nog sterker.

Bloembollenteelt: product-marktcombinaties stimuleren de export
Volgens ABN AMRO zijn de vooruitzichten voor de export gunstig. Bij de afzet neemt het belang van broeierijen toe. De droogverkoop staat onder druk. De prijzen fluctueren gedurende het jaar sterk en vooral rond traditionele feestdagen is de vraag bijzonder groot om vervolgens weer snel in te zakken. Ondernemers profiteren hiervan door een strakke organisatie, focus en intensief contact met collega kwekers en afnemers. Nieuwe markten, andere distributiekanalen, specialisatie en noviteiten, oftewel het denken in product-marktcombinaties geven een impuls aan de export.   

Boomkwekerij: retail en Oost-Europa groeimarkten
De afzet op de particuliere markt blijft profiteren van de groeiende belangstelling voor tuinieren. De institutionele afzetmarkt blijft onder druk staan door overheidsbezuinigingen en de lagere bouwproductie. Ondernemers stimuleren de afzet door samenwerking in handel, transport en afzet met kwekers van andere producten of siertelers. De ontwikkeling van verkoopconcepten, inrichten van schapruimte, maatwerk verpakkingen en digitaal zakendoen bieden ook mogelijkheden voor een hogere marge of grotere afzet.

Citaten
"“Het gaat in de agrarische sector om de ontwikkeling van kennis en kunde om duurzaam te produceren. Om heel efficiënt met grondstoffen en water om te gaan.”" Pierre Berntsen
Afbeeldingen
Documenten
Over ABN AMRO - Visie op sectoren

In ‘Visie op Sectoren’, waarin 9 sectoren en 78 branches belicht worden, beschrijft ABN AMRO haar visie op trends, ontwikkelingen en vooruitzichten voor de betreffende branches. In deze jaarlijkse rapporten wordt bijzondere aandacht besteed aan de verbinding van theoriekennis met praktijkervaring. Naast de jaarlijkse rapporten geeft ABN AMRO regelmatig sectorpublicaties uit die gaan van kwartaalanalyses en -prognoses tot actuele updates of verdiepende en overstijgende sectorrapporten. Visie op Sectoren is vanaf vandaag gratis te downloaden via www.abnamro.nl/sectoren.